membránové filtrační systémy - reverzní osmóza - elektrodeionizace

Membránové filtrační systémy

 

 

membranove-filtracni-systemy-reverzni-osmozy-img-01.jpgMembránové systémy slouží k čištění mořské vody, brakické vody, pitné a destilované vody.

V petrochemickém průmyslu [likvidace odpadních vod, zpětné využití technologických vod], farmaceutickém průmyslu [infúzní roztoky, výroba léků] a potravinářském průmyslu [voda pro výrobu nápojů, zpracování ovocných a zeleninových šťáv, zpracování mléka] a také při úpravě vody ve vodárnách, elektrárnách a teplárnách [demineralizovaná chladící voda, přídavná voda pro napájení kotlů].

 

Ve všech membránových systémech jsou vysokotlaké membrány, vysokotlaká čerpadla, zabudovaný regulátor a nezbytné předčištění.

 

Membránová filtrace je fyzikální proces, při němž se využívá polopropustné membrány k separaci a odstranění rozpustných částic, organických koloidních látek, virů a bakterií z vody.

 

 

membranove-filtracni-systemy-reverzni-osmozy-img02.jpg 

 

V současnosti jsou využívány čtyři druhy membránových filtrací podle velikosti odstraňovaných nečistot:

  • Mikrofiltrace
  • Ultrafiltrace
  • Nanofiltrace
  • Hyperfiltrace [reverzní osmóza]

 

Úprava vody a filtrační technologie

Částice [µm]

0.0001

0.001

0.01

0.1

1.0

10

100

1000

Příklady

 

 

 

 

 

 

Filtrační

technologie

Ionty

kovů

 

Vodné

soli

 

 

Koloidní

viry

 

 

 

Bakterie

 

 

 

 

   Pyly

                    Jemný písek

Filtrace pevných částic

Mikrofiltrace

Ultrafiltrace

Nanofiltrace

Hyperfiltrace

 

 

Mikrofiltrace

Filtrace do velikosti 1 µm pro odstranění rozptýlených částic. Hlavní aplikace je předčištění pro hyperfiltraci [systémy RO] a filtraci pitné vody.

 

Ultrafiltrace

Ultrafiltrační zařízení se používají pro odstraňování zákalu, nerozpuštěných látek a mikrobiologického znečištění při zpracování pitné vody a ve výrobě potravin a nápojů.

 

Nanofiltrace odstraňují z vody 80-85%  rozpustných minerálních solí a 99% všech bakterií

Princip nanofiltrace je stejný jako u reverzní osmózy. Zařízení nanofiltrace jsou často využívány jako alternativa ke klasickému změkčování vody a to i z toho důvodu, že provozní náklady nanofiltrace jsou nižší, neboť zcela odpadá nutnost regenerace změkčovače velkým množstvím soli. Používá se k odstranění dvojmocných iontů [Fe++, Ca, Mg] z vody. Hlavní použití je čištění vody u systémů ohřevu vody, čištění boilerů, výroba potravin a nápojů, zpracování vody a aplikace ve vysokovýkonných chladicích věžích.

 

Reverzní osmózy odstraňují z vody 95-99% rozpustných minerálních solí a 99% všech bakterií

Princip reverzní osmózy je opakem přirozené osmózy probíhající v přírodě. Surová voda, která má být odsolena je přivedena pod vysokým tlakem do nádoby rozdělené polopropustnou membránou. Membrána propouští pouze čistou vodu, ne však ionty rozpuštěných látek. Ty zůstávají usazené na membráně. Z části přivedené vody se tak stane čistá odsolená voda [permeát] a ve zbylé části vody naopak naroste koncentrace solí [koncentrát].

  • RO jednotky pro odsolení pitné vody
  • RO jednotky pro odsolení brakické vody
  • RO jednotky pro odsolení mořské vody

 

Systém RO se skládá z tlakových čerpadel a RO membrán. Voda ze zdrojů je čištěna před průnikem membránami. Předčištění surové vody je velmi důležité pro prevenci před sraženinami, chrání RO membrány a zajišťuje dlouhou životnost systému.

 

Náš okruh předčištění zahrnuje: flokulaci a vícevrstvou filtraci, změkčování, úpravu pH, odstraňování vodního kamene filtry s aktivním uhlím, ultra a mikrofiltraci.

 

 

 

Malé jednotky reverzní osmózy

 

Model

Produkce

permeátu [l/h]

Počet

membrán

Příkon

[kW]

Velikost

jednotky [cm]

Výška

[cm]

B-024

1 000

4 x 4040

2

70 x 240

160

B-035

1 500

6 x 4040

2

70 x 240

160

B-050

2 000

8 x 4040

3

70 x 240

160

 

 

Jednotky reverzní osmózy pro brakickou vodu 

 

Model

Produkce

permeátu [l/h]

Počet

membrán

Příkon

[kW]

Velikost

jednotky [cm]

Výška

[cm]

C-030

1 300

  6 x 4040 BW

3

  80 x 340

160

C-050

2 000

  9 x 4040 BW

3

  80 x 340

160

C-070

2 700

12 x 4040 BW

4

  80 x 440

160

C-090

3 600

16 x 4040 BW

4

  80 x 440

160

D-100

4 000

  4 x 8040 BW

5.5

100 x 250

160

D-150

6 000

  6 x 8040 BW

7.5

100 x 350

160

D-220

9 000

  9 x 8040 BW

11

100 x 350

160

D-300

12 000

12 x 8040 BW

15

100 x 350

160

D-360

15 000

15 x 8040 BW

18.5

100 x 550

160

D-500

20 000

20 x 8040 BW

22

100 x 550

220

D-600

25 000

25 x 8040 BW

30

100 x 550

220

D-700

30 000

30 x 8040 BW

37

100 x 550

220

 

 

Jednotky reverzní osmózy pro mořskou vodu 

 

Model

Produkce

permeátu [l/h]

Počet

membrán

Příkon

[kW]

Velikost

jednotky [cm]

Výška

[cm]

SK-25

1 000

  2 x 8040 SW

11

150 x 250

160

SK-50

2 000

  4 x 8040 SW

15

150 x 450

160

SK-75

3 000

  6 x 8040 SW

22

150 x 450

160

SK-100

4 000

  8 x 8040 SW

30

150 x 450

160

SK-150

6 000

12 x 8040 SW

37

150 x 450

160

SM-200

9 000

18 x 8040 SW

55

220 x 700

200

SM-300

12 000

24 x 8040 SW

75

220 x 700

200

SM-400

17 500

36 x 8040 SW

110

220 x 700

200

SM-500

21 000

42 x 8040 SW

150

220 x 700

200

 

 

 

membranove-filtracni-systemy-reverzni-osmozy-img-03.jpg

Kompaktní jednotka RO na rámu

Průtok: 4m³/h

Brakická voda

Voda z vrtu s vysokým obsahem solí

Jednotka RO na rámu

Průtok: 345m³/h

Průmyslová odpadní voda

Včetně předfiltrace a chemického dávkování

Jednotka RO v kontejneru 40 stop

Průtok: 16m³/h

Voda z vrtu s vysokým obsahem solí

Včetně předfiltrace, chemického dávkování a zásobní nádrže

 

 

 

 

membranove-filtracni-systemy-elektrodeionizace-img-01.jpgElektrodeionizace [EDI] je nová moderní technologie přípravy ultračisté vody, která kombinuje technologii filtrace přes polopropustné membrány [RO] a ionto-měničovou technologii a tím dosahuje vysoké účinnosti v procesu demineralizace. EDI používá v prostoru mezi membránami směs katexu s anexem, které výrazně zrychlují pohyb iontů a umožňuje i odstranění solí z velmi zředěných roztoků.

 

 

 

 

 

membranove-filtracni-systemy-elektrodeionizace-img02.jpg

 

 

EDI proces využívá k nepřetržité regeneraci iontoměniče elektrické pole a jeho schopnost redukovat ionty na základě jejich nabití. Tím šetří velké množství kyselin a ostatních žíravin nutných k regeneraci pryskyřice.

 

Využití EDI technologií šetří spotřebu energie [běžně 0.1 až 0.5 kWh/m³] i provozní náklady na výrobu ultračisté vody, šetří až 95% spotřeby chemických látek a tím je i velkým přínosem pro životní prostředí.

 

 

 

Jestliže je vaším požadavkem získání ultračisté vody nebo jakákoliv jiná úprava vody vyžadující membránovou technologii, kontaktujte nás a my vám na základě analýzy surové vody, požadovaného výkonu filtrace [m³/hod] a požadované kvality výstupní vody zdarma vypracujeme nabídku nejvhodnějšího řešení. V naší nabídce současně obdržíte kompletní řešení předfiltrace, membránové filtrace i finální úpravy vody.

 

 

membranove-filtracni-systemy-ro-edi-filtrace-a-uprava-vody-img04.jpg

Vysoká kvalita vody bez ohledu na její zdroj

>> nahoruČesky

English

По-русски

Hrvatski

Vítejte na webových stránkách firmy Power Plastics s.r.o.


Copyright © www.powerplastics.cz | created by AUTOGRAPH, created by Autograph, Admin-NG