Pitka voda

 

stationary-drinking-water-treatment-plants-img01.jpg

Aplikacija:

Kontinualna proizvodnja pitke vode [1080m³/h]

Izvor vode:

Rijeka

Postupak obrade:

Predfiltracija automatskim hidrauličnim filterima, filtracija preko pješčanih filtera sa niskim punjenjem i filtera sa aktivnim ugljenom, kemijska dezinfekcija

Rezultat:

Kvalitetna pitka voda

 

 

 

 

stationary-drinking-water-treatment-plants-img02.jpg

Aplikacija:

Proizvodnja pitke vode [400m³/h]

Izvor vode:

Dubinska bušotina sa brakičnom vodom [2500 ppm]

Postupak obrade:

Filtracija preko medija filtera, sistem RO uključujući otplinjavanje

Rezultat:

Kvalitetna pitka voda

 

 

 

 

stationary-drinking-water-treatment-plants-img03.jpg

Aplikacija:

Uklanjanje željeza i mirisa iz vode [120m³/h]

Izvor vode:

Bušotina

Postupak obrade:

Predfiltracija automatskim hidrauličnim filterima, doziranje koagulanta, filtracija preko pješčanih filtera sa visokim punjenjem i filtera sa aktivnim ugljenom, finalna dezinfekcija klorom

Rezultat:

Kvalitetna pitka voda

 

 

 

 

stationary-drinking-water-treatment-plants-img04.jpg

Aplikacija:

Proizvodnja pitke vode [1200m³/h]

Izvor vode:

Rijeka

Postupak obrade:

Crpljenje vode iz rijeke preko separatora pjeska i centrifugalnih pročistača, filtracija preko filtera sa visokim punjenjem, sakupljanje obrađene vode u spremnike zaliha

Rezultat:

Kvalitetna pitka voda

 

 

 

 

stationary-drinking-water-treatment-plants-img05.jpg

Aplikacija:

Proizvodnja pitke vode [1000m³/h]

Izvor vode:

Rijeka

Postupak obrade:

Predfiltracija automatskim hidrauličnim filterima, filtracija preko pješčanih filtera sa visokim punjenjem, dočišćavanje

Rezultat:

Kvalitetna pitka voda

 

 

 

 

stationary-drinking-water-treatment-plants-img06.jpg

Aplikacija:

Proizvodnja pitke vode za potrebe naftne platforme [80m³/h]

Izvor vode:

Bušotina

Postupak obrade:

Predfiltracija automatskim hidrauličnim filterima, doziranje kemikalija, filtracija preko pješčanih filtera i filtera sa aktivnim ugljenom, sakupljanje obrađene vode u spremnike zaliha

Rezultat:

Kvalitetna pitka voda

 

 

 

stationary-drinking-water-treatment-plants-img07.jpg

Aplikacija:

Proizvodnja pitke vode [450m³/h]

Izvor vode:

Rijeka

Postupak obrade:

Predfiltracija automatskim hidrauličnim filterima i filtracija preko filtera s visokim punjenjem, finalna dezinfekcija

Rezultat:

Kvalitetna pitka voda

 

 

 

 

stationary-drinking-water-treatment-plants-img08.jpg

Aplikacija:

Proizvodnja pitke vode [900m³/h]

Izvor vode:

Arteški bunar sa visokim sadržajem Fe

Postupak obrade:

Predfiltracija automatskim hidrauličnim filterima, automatsko doziranje flokulanta i dezinfekcije, vrlo spora filtracija preko filtera sa visokim pješčanim punjenjem

Rezultat:

Kvalitetna pitka voda

 

 

 

 

stationary-drinking-water-treatment-plants-img09.jpg

Aplikacija:

Stacionarno postrojenje za obradu morske vode za opskrbu primorskog turističkog naselja [210m³/h]

Postupak obrade:

Tri identična filtracijska sistema. Sedimentacija morske vode, predfiltracija pješčanim filterima sa visokim punjenjem, RO jedinica u kontejneru

Rezultat:

Kvalitetna pitka voda za opskrbu stanovnika otoka

 

 

 

stationary-drinking-water-treatment-plants-img10.jpg

Aplikacija:

Predfiltracija morske vode prije ulaska u RO, naftna platforma [2 x 400m³/h]

Postupak obrade:

Predfiltracija crpljene vode nehrđajućim automatskim električnim samoispirajućim filterima AF-912 sa vrlo finim sitom. Izvedba na ramu, pojačana otpornost na morsku vodu

Rezultat:

Kontinualna isporuka vode za finalnu obradu

 

 

 

stationary-drinking-water-treatment-plants-img11.jpg

Aplikacija:

Predfiltracija morske vode za proizvodnju pitke vode [300m³/h]

Izvor vode:

Arapski zaljev

Postupak obrade:

Predfiltracija crpljene vode automatskim hidrauličnim filterima AF-208. Specijalni filteri od nehrđajućeg čelika 6MO, sa titanskim uloškom i sitom od materijala INCONEL. Filteri proizvedeni u skladu sa ASME normom

Rezultat:

Vrhunski sistem predfiltracije dugoročno otporan na djelovanje slane morske vode

 

 

 

 

stationary-drinking-water-treatment-plants-img12.jpg

Aplikacija:

Pitka voda - predfiltracija [800m³/h]

Izvor vode:

2 x bušotina

Postupak obrade:

Gruba predfiltracija cijevnim sitastim filterima, fina filtracija automatskim električnim filterima AF-910PR sa sitama filtracijske veličine 100µm

Rezultat:

Voda bez mehaničkih nečistoća, spremna za daljnju obradu

 

 

 

 

stationary-drinking-water-treatment-plants-img13.jpg

Aplikacija:

Pitka voda - predfiltracija brakičke vode za multinacionalnu kompaniju [2400m³/h]

Postupak obrade:

Prefiltriranje čvrstih čestica iz sirove vode pomoću osam automatskih hidrauličnih filtera AF-808LOPR paralelno spojenih sa cijevima, nakon čega slijedi instalacija u kontejner

Rezultat:

Voda bez mehaničkih nečistoća, spremna za daljnju obradu

 

 

 

 

stationary-drinking-water-treatment-plants-img14.jpg

Aplikacija:

Mobilni kontejnerskih sistem obrade pitke vode spojeni sa stacionarnom predfiltracijom [3200m³/dan]

Izvor vode:

Bunar

Postupak obrade:

Crpljenje vode iz bunara preko centrifugalnih pročistača, filtracija preko pješčanih filtera, sakupljanje vode u spremnike zaliha

Rezultat:

Kvalitetna pitka voda

 

 

>> topGLOBAL SOLUTIONS FOR
FILTRATION & WATER TREATMENT

EXCELLENCE IN
DESIGN & MANUFACTURING

tel./fax: +420 566 630 843

gsm:      +420 775 630 843

 

info@powerplastics.cz

                    

Česky

English

По-русски

Hrvatski

Dobrodošli na web stranice tvrtke Power Plastics s.r.o.


Copyright © www.powerplastics.cz | created by AUTOGRAPH, created by Autograph, Admin-NG