Energetika i metalurgija

 

power-engineering-and-metallurgy-cooling-water-img01.jpg

Aplikacija:

Filtracija vruće procesne vode iz kotlova termoelektrane [120m³/h] 

Postupak obrade:

Sedimentacija, filtracija pješčanim filterima i filterima sa aktivnim ugljenom, RO i EDI

Rezultat:

Ultra čista kotlovna voda, bez svih mineralnih sastojaka

 

 

 

 

power-engineering-and-metallurgy-cooling-water-img02.jpg

Aplikacija:

Obrada procesne vode za turbine u plinskoj elektrani [5 postrojenja na raznim mjestima, svako sa kapacitetom 25m³/h]

Postupak obrade:

Filtracija preko pješčanih filtera, RO, otplinjavanje, EDI 

Rezultat:

Isporuka kvalitetne demineralizirane vode za rad plinskih turbina

 

 

 

 

power-engineering-and-metallurgy-cooling-water-img03.jpg

Aplikacija:

Filtracija vode za rashladne tornjeve u plinskoj elektrani [4000m³/h]

Postupak obrade:

Uklanjanje mehaničkih nečistoća iz rashladne vode. On-line automatski električni „MEGA“ filter sa četiri nehrđajuća filtracijska sita

Rezultat:

Procesna voda bez mehaničkih nečistoća za ponovno korištenje kod hlađenja

 

 

 

 

power-engineering-and-metallurgy-cooling-water-img04.jpg

Aplikacija:

Filtracija morske vode za pričuvni protupožarni sistem i hlađenje spremnika sa plinom [1200m³/h]

Izvor vode:

Sjeverno more

Postupak obrade:

Visokotlačni automatski hidraulični filter AF-816XLP sa povećanom filtracijskom površinom i specijalnim slojem otpornim na  morsku vodu

 

 

 

 

power-engineering-and-metallurgy-cooling-water-img05.jpg

Aplikacija:

Predfiltracija morske vode za platformu sa transformacijskom stanicom [1400m³/h]

Postupak obrade:

2 x automatski električni filter AF-910 sa gumenim uloškom, sito od visoko otpornog nehrđajućeg čelika 254 SMO

 

 

 

power-engineering-and-metallurgy-cooling-water-img06.jpg 

Aplikacija:

Čeličana - obrada otpadne procesne vode visoko kontamininirane ugljičnom prašinom iz propiranja ugljena [90m³/h]

Postupak obrade:

Koagulacija pomoću elektrolize, sedimentacija i fina filtracija preko pješčanih filtera sa visokim punjenjem

Rezultat:

Pročiščena i obrađena otpadna voda pogodna za ispuštanje u kanalizaciju, učinkovitost sistema - 98%

 

 

 

power-engineering-and-metallurgy-cooling-water-img07.jpg

Aplikacija:

Čeličana - filtracija rashladne vode za proizvodnju metalnih limova [5400m³/h]

Postupak obrade:

Uklanjanje komadića metala i drugih nečistoća iz rashladne vode. Četiri filtracijska kruga, svaki sa tri automatska električna samoispirajuća filtera AF-910PR

Rezultat:

Prefiltranjem komadića metala eliminira se nastanak mrlja na vrućem limu, povećava se kvaliteta proizvodnje za 64%. Ušteda vremena za održavanje rashladnih tornjeva

 

 

 

power-engineering-and-metallurgy-cooling-water-img08.jpg

Aplikacija:

Čeličana - filtracija rashladne vode za proizvodnju čeličnih limova i profila [6000m³/h]

Postupak obrade:

Uklanjanje komadića metala i drugih nečistoća iz rashladne vode. On-line automatski električni MEGA filter se četiri nehrđajuća filtracijska sita

Rezultat:

Procesna voda bez mehaničkih nečistoća za ponovno korištenje kod lijevanja čelika

 

 

>> topGLOBAL SOLUTIONS FOR
FILTRATION & WATER TREATMENT

EXCELLENCE IN
DESIGN & MANUFACTURING

tel./fax: +420 566 630 843

gsm:      +420 775 630 843

 

info@powerplastics.cz

                    

Česky

English

По-русски

Hrvatski

Dobrodošli na web stranice tvrtke Power Plastics s.r.o.


Copyright © www.powerplastics.cz | created by AUTOGRAPH, created by Autograph, Admin-NG