kontejnerové, mobilní úpravny pitné a technologické vody

Kontejnerové, mobilní úpravny pitné a technologické vody

 

 

Kontejnerové, mobilní úpravny vody jsou optimální, ekonomickou a vysoce flexibilní cestou k rychlému získání pitné vody z vrtů, otevřených zdrojů, břehových studní, mořské a brakické vody. Poskytují a zajišťují dokonale čistou pitnou vodu k trvalému i krizovému zajištění pitné vody dle nejpřísnějších hygienických norem.

 

Kontejnerové úpravny vody lze využít i pro úpravu vody v průmyslových aplikacích [terciární čištění odpadních vod, výroba ultra-čisté vody …].

 

Systémy úpravy vody jsou vestavěny do ISO kontejnerů 10ft., 20ft. a 40ft.

 

Každá kontejnerová úpravna je unikátním systémem navrženým a vyrobeným dle konkrétního zadání a požadavků zákazníka.

 

 

kontejnerove-upravny-pitne-vody-img02.jpg

Úpravna pitné vody [16m³/h]

Plně automatický systém v kontejneru 40ft.

Voda z vrtu s vysokým obsahem solí

Včetně předfiltrace, chemického dávkování a zásobní nádrže

 

Úpravna průmyslové odpadní vody [22m³/h]

Plně automatický systém v kontejneru 40ft.

Biologická čistírna odpadní vody

Včetně aerace, chemického dávkování a terciárního dočištění

 

 

 

 

kontejnerove-upravny-pitne-vody-img01.jpgKontejnerové systémy úpravy pitné vody

 

Námi navržená technologie společně se zkušenostmi a nejkvalitnějšími komponenty, které používáme, zajišťují, že zákazník obdrží systém s dlouhodobým a bezproblémovým provozem s produkcí vysoce kvalitní pitné vody.

    

Kontejnerové úpravny jsou plně automatizované a zaručují non-stop provoz. Lze je použít pro dodávky vody až pro 5000 lidí denně.

 

Při navrhování našich systémů bereme v úvahu analýzu vody a veškeré další informace poskytnuté zákazníkem.

 

Úpravny lze použít pro jakékoliv zdroje vody – vrt, studna, řeka, břehová studna, moře, kontaminovaná voda při živelných katastrofách …

 

 

Základní komponenty technologie

 

kontejnerove-upravny-pitne-vody-komponenty-technologie.jpg

Dávkovací panely

 

Statické mixéry

 

Čerpadlo

 

Tlakový filtr

 

Řídicí jednotka

 

 

Základní technologický popis úpravy pitné vody v kontejneru

 

kontejnerove-upravny-pitne-vody-schema.jpg

 

 

kontejnerove-upravny-pitne-vody-img03.jpg

Úpravna pitné vody [8m³/h]

Plně automatický systém v kontejneru 40ft.

Zdroj vody: studna

 

Úpravna pitné vody [53m³/h]

Systém s manuálním proplachem v kontejneru 20ft.

Zdroj vody: hlubinný vrt

 

 

 

 

emergency-systemy-pitne-vody-img01.jpg„Emergency“ systémy úpravy pitné vody

 

Univerzální systémy pro dočasné zásobování obyvatelstva pitnou vodou při živelných katastrofách, pro zajištění pitné vody pro obranné složky …

 

Naše úpravny zajišťují zásobování kvalitní pitnou vodou z jakkoliv znečištěného zdroje vody.

 

 

Součástí kompletní technologie může být i stáčení vody do vaků, PET lahví, sáčků …

 

 

 Systém výroby pitné vody z otevřených zdrojů

system-vyroby-pitne-vody-z-otevrenych-zdroju.jpg

  1)  Flexibilní zakrytí kontejneru

  2)  Stáčírna

  3)  Zásobní nádrž čisté vody [1m³]

  4)  Stojan na čiřič

  5)  Odstředivý čiřič

  6)  Čerpadlo surové vody

  7)  Výstupní trubní vedení vody

  8)  PLC řídicí jednotka

  9)  Čerpadlo

10)  Kontrola pH

11)  Analyzátor volného chlóru

12)  Měření stupně zákalu

13)  Elektronické dávkovací čerpadlo

14)  Nádrže s chemikáliemi

15)  Statický směšovač

16)  Pískový filtr

17)  Filtr s aktivním uhlím

18)  Vtokové a výtokové potrubí ze zásobní nádrže

19)  Nafukovací, skládací zásobní nádrž na 100m³

20)  RO membránový systém

 

 

 Systém výroby pitné vody z mořské vody

system-vyroby-pitne-vody-z--morske-vody.jpg

 

 

emergency-systemy-pitne-vody-img02.jpg

 

 

 

 

kompaktni-upravny-pitne-vody-img01.jpgKompaktní systémy úpravy pitné vody

 

Kompaktní systémy jsou navrženy a sestaveny k úpravě malého množství vody z různých zdrojů tak, aby zajišťovaly produkci vysoce kvalitní pitné vody.

 

Systém je schopen dodávat 20m³ ~ 150m³ vyčištěné vody za den [v závislosti na velikosti systému].

 

Základním konstrukčním rysem systému je jeho umístění na speciálním rámu [podstavci]. Jde o » plug & play « systém, který zahrnuje veškeré potřebné vybavení a prostředky k čerpání surové vody, její úpravě a následnému zásobování kvalitní pitnou vodou. Kompaktní systém je určen k rychlé instalaci a okamžitému spuštění.

    

Malé a konstrukčně účelně řešené kompaktní systémy řeší úpravu vody v odlehlých oblastech, v malých městech, výrobních závodech, v místech dočasných montáží, kempech a farmách.

 

 

kompaktni-upravny-pitne-vody-img02.jpg

1. Horní servisní otvor

2. Provzdušňovací trysky

3. Výtok

4. Membránový ventil

5. Dávkovací čerpadlo flokulantu

6. Elektronický vodoměr na výstupu

  7. Dávkovací čerpadlo chlóru

  8. Poloautomatický filtr SA-500C

  9. Separátor písku

10. Čerpadlo surové vody

11. Filtrační dno s tryskami

12. Čerpadlo zpětného praní

13. Štěrk 3.1 - 5.6mm

14. Písek 0.8 - 1.2mm

15. Písek 0.5 - 0.8mm

16. Řídicí jednotka

17. Tělo filtru

18. Odvzdušňovací ventil

 

 

 

Jestliže je vaším požadavkem úpravna pitné nebo průmyslové vody instalovaná v kontejneru nebo mobilní úpravna, kontaktujte nás a my vám na základě analýzy surové vody, požadovaného výkonu filtrace [m³/hod] a požadované kvality výstupní vody zdarma vypracujeme nabídku nejvhodnějšího řešení.

 

 

Vysoká kvalita vody bez ohledu na její zdroj

>> nahoruČesky

English

По-русски

Hrvatski

Vítejte na webových stránkách firmy Power Plastics s.r.o.


Copyright © www.powerplastics.cz | created by AUTOGRAPH, created by Autograph, Admin-NG