membranski filtracijski sistemi - reverzna osmoza - elektrodeionizacija

Membranski filtracijski sistemi

 

 

reverse-osmosis-membrane-filtration-systems-img01.jpgMembranski sistemi služe za čišćenje morske vode, brakične vode, pitke i destilirane vode.

U petrokemijskoj industriji [likvidacija otpadnih voda, povratno korištenje tehnoloških voda], u farmaceutskoj industriji [infuzne otopine, proizvodnja lijekova] i u prehrambenoj industriji [voda za proizvodnju pića, obrada sokova od voća i povrća, obrada mlijeka] i kod obrade vode u vodocrpilištima, elektranama i toplanama [demineralizirana rashladna voda, voda za kotlovnice].

 

U svim membranskim sistemima su visokotlačne membrane, visokotlačne crpke, ugrađeni regulator i nezaobilazno předčišćenje.

 

Membranska filtracija je fizikalni proces u kojem se koriste polupropusne membrane za separaciju i uklanjanje otopivih čestica, organskih koloidnih tvari, virusa i bakterija iz vode.

 

 

reverse-osmosis-membrane-filtration-systems-img02.jpg

 

U suvremenoj tehnologiji koriste se četiri vrste membranskih filtracija prema veličini uklanjanih nečistoća:

  • Mikrofiltracija
  • Ultrafiltracija
  • Nanofiltracija
  • Hiperfiltracija [reverzna osmoza]

 

 

Water Treatment & Filtration Technologies

Micron Size

0.0001

0.001

0.01

0.1

1.0

10

100

1000

Examples

 

 

 

 

 

 

Filtration

Technology

Metal

Ions

 

Aqueous

Salts

 

 

Colloids

Viruses

 

 

 

Bacteria

 

 

 

 

Pollens

                     Beach Sand

Particle Filtration

Microfiltration

Ultrafiltration

Nanofiltration

Hyperfiltration

 

 

Mikrofiltracija

Filtracija do veličine 1 µm za uklanjanje disperznih čestica. Glavna aplikacija je predobrada za hiperfiltraciju [sistemi RO] i filtraciju pitke vode.

 

Ultrafiltracija

Ultrafiltracijski uređaji koriste se za uklanjanje zamućenosti, neotopljenih tvari i mikrobiološkog onečišćenja kod obrade pitke vode te u proizvodnji namirnica i pića.

 

Nanofiltracija uklanja iz vode 80-85%  otopivih mineralnih soli i 99% svih bakterija

Princip nanofiltracije je isti kao kod reverzne osmoze. Uređaji za nanofiltraciju se često koriste kao alternativa za klasično omekšivanje vode između ostalog i zato što troškovi nanofiltracije su niži zato što nema potrebe za regeneracijom omekšivača velikim količinama soli. Koristi se za uklanjanje dvovalentnih iona [Fe++, Ca, Mg] iz vode. Glavna namjena je čišćenje vode u sustavima grijanja vode, čišćenje bojlera, proizvodnja hrane i pića, obrada vode i aplikacije u visokokapacitetnim rashladnim tornjevima.

 

Reverzne osmoze uklanjaju iz vode 95-99% otopivih mineralnih soli i 99% svih bakterija

Princip reverzne osmoze je obrnuti principu osmoze u prirodi. Sirova voda koju je potrebno odsoliti dolazi pod visokim pritiskom u posudu sa polupropusnom membranom. Membrana propušta samo čistu vodu i ne propušta ione otopljenih tvari koji ostaju skupljeni na membrani. Dio vode tako postane čista odsoljena voda [permeat] a u ostatku vode se pojača koncentracija soli [koncentrat].

  • RO jedinice za odsoljavanje pitke vode
  • RO jedinice za odsoljavanje brakičke vode
  • RO jedinice za odsoljavanje morske vode

 

Sistem RO sastoji se od tlačnih crpki i RO membrana. Voda iz izvora čišti se prije prolaska preko membrane. Predčišćenje sirove vode vrlo je važno za prevenciju od koagulata, štiti RO membrane i garantira dugi vijek trajanja sistema.

 

Naš krug predčišćenja uključuje: flokulaciju i višeslojnu filtraciju, omekšivanje, obradu pH, uklanjanje vodenog kamenca filterima sa aktivnim ugljenom, ultra i mikrofiltraciju.

 

 

 

Male jedinice reverzne osmoze

 

Model

Produkcija

permeata [l/h]

Broj

membrana

Potrošnja

energije [kW]

Veličina

jedinice [cm]

Visina

[cm]

B-024

1 000

4 x 4040

2

70 x 240

160

B-035

1 500

6 x 4040

2

70 x 240

160

B-050

2 000

8 x 4040

3

70 x 240

160

 

 

Jedinice reverzne osmoze za brakičku vodu 

 

Model

Produkcija

permeata [l/h]

Broj

membrana

Potrošnja

energije [kW]

Veličina

jedinice [cm]

Visina

[cm]

C-030

1 300

  6 x 4040 BW

3

  80 x 340

160

C-050

2 000

  9 x 4040 BW

3

  80 x 340

160

C-070

2 700

12 x 4040 BW

4

  80 x 440

160

C-090

3 600

16 x 4040 BW

4

  80 x 440

160

D-100

4 000

  4 x 8040 BW

5.5

100 x 250

160

D-150

6 000

  6 x 8040 BW

7.5

100 x 350

160

D-220

9 000

  9 x 8040 BW

11

100 x 350

160

D-300

12 000

12 x 8040 BW

15

100 x 350

160

D-360

15 000

15 x 8040 BW

18.5

100 x 550

160

D-500

20 000

20 x 8040 BW

22

100 x 550

220

D-600

25 000

25 x 8040 BW

30

100 x 550

220

D-700

30 000

30 x 8040 BW

37

100 x 550

220

 

 

Jedinice reverzne osmoze za morsku vodu 

 

Model

Produkcija

permeata [l/h]

Broj

membrana

Potrošnja

energije [kW]

Veličina

jedinice [cm]

Visina

[cm]

SK-25

1 000

  2 x 8040 SW

11

150 x 250

160

SK-50

2 000

  4 x 8040 SW

15

150 x 450

160

SK-75

3 000

  6 x 8040 SW

22

150 x 450

160

SK-100

4 000

  8 x 8040 SW

30

150 x 450

160

SK-150

6 000

12 x 8040 SW

37

150 x 450

160

SM-200

9 000

18 x 8040 SW

55

220 x 700

200

SM-300

12 000

24 x 8040 SW

75

220 x 700

200

SM-400

17 500

36 x 8040 SW

110

220 x 700

200

SM-500

21 000

42 x 8040 SW

150

220 x 700

200

 

 

reverse-osmosis-membrane-filtration-systems-img03.jpg

Kompaktna jedinica RO na ramu

Protok: 4m³/h

Brakička voda

Voda iz bušotine sa visokim sadržajem soli

Jedinica RO na ramu

Protok: 345m³/h

Industrijska otpadna voda

Uključujući predfiltraciju i kemijsko doziranje

Jedinica RO u kontejneru 40 stopa

Protok: 16m³/h

Voda iz bušotine sa visokim sadržajem soli

Uključujući predfiltraciju, kemijsko doziranje i spremnike zaliha

 

 

 

 

electrodeionization-membrane-filtration-systems-img01.jpgElektrodeionizacija [EDI] je nova moderna tehnologija pripreme ultračiste vode koja kombinira tehnologiju filtracije preko polupropusnih membrana [RO] i tehnologiju ionskih izmjenjivača čime ostvaruje visoku efikasnost u procesu demineralizacije. EDI koristi u prostoru između membrana smjesu kateksa sa aneksom koja značajno ubrzava  kretanje iona te omogućava i uklanjanje soli iz jako razrijeđenih otopina.

 

 

 

 

 

electrodeionization-membrane-filtration-systems-img02.jpg

 

 

EDI proces koristi za neprekidnu regeneraciju ionskih izmjenjivača električno polje i njegovu sposobnost reducirati ione na osnovi njihove polarizacije. Time štedi velike količine kiselina i drugih tvari potrebnih za regeneraciju smole.

 

Korištenje EDI tehnologija smanjuje potrošnju energije [obično 0.1 do 0.5 kWh/m³] i troškove proizvodnje ultračiste vode, štedi do 95% potrošnje kemijskih tvari a time pomaže i očuvanju okoliša.

 

 

 

Ako želite kvalitetno rješenje za dobivanje ultračiste vode ili za bilo kakvu drugu obradu vode koja zahtjeva membransku tehnologiju kontaktirajte nas a mi ćemo za vas na osnovi analize sirove vode, traženog kapaciteta filtracije [m³/hod] i tražene kvalitete izlazne vode besplatno izraditi ponudu. Sa našom ponudom također dobivate kompletno rješenje za  predfiltraciju, membransku filtraciju i finalnu obradu vode.

 

 

reverse-osmosis-electrodeionization-filtration-and-water-treatment.jpg

High Quality Water No Matter Where It Comes From

>> topGLOBAL SOLUTIONS FOR
FILTRATION & WATER TREATMENT

EXCELLENCE IN
DESIGN & MANUFACTURING

tel./fax: +420 566 630 843

gsm:      +420 775 630 843

 

info@powerplastics.cz

                    

Česky

English

По-русски

Hrvatski

Dobrodošli na web stranice tvrtke Power Plastics s.r.o.


Copyright © www.powerplastics.cz | created by AUTOGRAPH, created by Autograph, Admin-NG