předfiltrace a filtrace pitné a procesní vody - odstranění pevných látek z vody

Automatické hydraulické samočisticí sítové filtry

 

 

af200-automaticky-filtr-img01.jpgSÉRIE AF-200 

  

 

Základní specifikace:

 • Minimální provozní tlak: 2.5 bar
 • Maximální provozní tlak: 10 bar
 • Ztráta tlaku čisticího filtru: 0.1 bar
 • Maximální teplota vody: 65°C
 • Filtrační rozsah: 50 - 3000 mikronů
 • Ovládací napětí: 9V DC, 12V DC, 24V AC
 • Spotřeba vody pro výplach [při minimálním pracovním tlaku]: 15 litrů
 • Materiál těla filtru: uhlíková ocel s vypalovaným epoxidovým povrchem

 

 af200-automaticky-filtr-img02.jpg

 

  Model

Připojení

 ØD

[inch]

Plocha

síta

[cm²]

*Maximální

průtok

[m³/h]

**Výplachový

průtok

[m³/h]

ØD1

 

[inch]

X

 

[mm]

Y

 

[mm]

H

 

[mm]

Hmotnost

 

[kg]

  AF-202F

2

1100

30

6

10

220

197

542

41

  AF-202FS

2

1630

30

6

10

220

197

665

46

  AF-203F

3

1100

40

6

10

220

197

525

44

  AF-203FS

3

1630

50

6

10

220

210

660

48

  AF-204F

4

1630

80

6

10

220

210

660

47

  AF-204FS

4

2770

90

6

10

220

315

940

70

  AF-206F

6

4120

130

8

10

220

400

1170

90

  AF-208F

8

5240

200

8

16

305

450

1250

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

Filtr s velkou filtrační plochou

*

Údaje o průtoku platí pro vysoce kvalitní vodu při velikosti filtrace 120 mikronů

**

Údaje o výplachovém průtoku platí pro minimální provozní tlak [2.5 bar]

 

Tlakové ztráty při 120 mikronech 

af200-tlakove-ztraty.jpg 

 

Automatický hydraulický samočisticí sítový filtr řady AF-200 – popis funkce af200-automaticky-filtr-movie.wmv[ wmv 1.6 MB ]  

 

Filtrace

Voda vstupuje do filtru přes „vtok“ [9]. Voda dorazí k jemnému sítu [11], které dále čistí protékající vodu tím, že z ní oddělí menší částice. Během dalšího průtoku vody se na jemném sítu hromadí nečistoty a  jejich akumulací se mezi vnitřní  a vnější stranou jemného síta [11] vytváří tlaková nerovnováha. 

 

Proces čištění

Až rozdíl tlaku [ΔP]dosáhne předem nastavené hodnoty na diferenčním tlakoměru [5], spustí se řada dějů, při nichž voda dále proudí do jednotek systému. Otevře se proplachovací ventil  [12], přebytečný tlak se uvolní hydraulickým pístem [1] a voda vytéká ven. Tlak v hydraulické komoře [2] a sběrači nečistot [8] je značně snížený a trysky sběrače nečistot [7] začnou proces nasávání. Voda protéká přes hydraulický motor [6], který roztáčí sběrač nečistot [8] okolo své osy. Od pístu se uvolní tlak a takto vzniklý vysoký tlak uvnitř filtru uvede sběrač nečistot do lineárního pohybu. Kombinace tohoto lineárního pohybu a rotace účinně čistí celý povrch vnitřního síta. Proplachovací cyklus trvá 5 s. Proplachovací ventil [12] se na konci cyklu uzavře a zvýšený tlak vody vrátí systém do výchozí pozice. Nyní je filtr připraven k dalšímu cyklu, při němž čistá a filtrovaná voda protéká „výtokem“ [10].

 

Všeobecný popis elektronického systému řízení

Elektronický systém řídí čistící proces prostřednictvím ukazatele tlakového rozdílu [5], který uzavírá okruh a spouští řídicí jednotku [4], která ovládá otevírání a zavírání proplachovacího ventilu [12] pomocí solenoidového ventilu [3]. Proplachovací cyklus, který trvá 5s se opakuje vždy, když rozdíl v tlacích dosáhne předem nastavené hodnoty tlaku na ukazateli rozdílu tlaku. Pokud rozdíl v tlacích zůstává po jednom cyklu nezměněn, začne další proplachovací cyklus  se zpožděním 25s.

 

 

af200-automaticky-filtr-img03.jpg

Legenda:

 1. Hydraulický píst
 2. Hydraulická komora
 3. Solenoid
 4. Elektronická řídicí jednotka
 5. Indikátor tlakového rozdílu
 6. Hydraulický motor
 7. Sací trysky
 8. Sběrač nečistot
 9. Vtok
 10. Výtok
 11. Jemné síto
 12. Hydraulický proplachovací ventil

  

 

Možnosti instalace

Instalace filtru na trubku

Instalace více filtrů na paralelní potrubí

 

af200-prumyslovy-filtr-s-automatickym-proplachem-img04.gif

 1. Filtr
 2. Vtok znečištěné vody
 3. Výtok vyčištěné vody
 4. Uzavírací klapka pro by-pass
 5. Uzavírací klapka na vtoku
 6. Uzavírací klapka na výtoku
 7. Prostor pro demontáž

 

 1. Filtr
 2. Vtok znečištěné vody
 3. Výtok vyčištěné vody
 4. Odpad
 5. Uzavírací klapka na vtoku
 6. Uzavírací klapka na výtoku
 7. Prostor pro demontáž

 

 

 

 

af800-automaticky-filtr-img01.jpgSÉRIE AF-800

 

 

Základní specifikace:

 • Minimální provozní tlak: 2.5 bar
 • Maximální provozní tlak: 10 bar
 • Ztráta tlaku čisticího filtru: 0.1 bar
 • Maximální teplota vody: 65°C
 • Filtrační rozsah: 10 - 3000 mikronů
 • Ovládací napětí: 9V DC, 12V DC, 24V AC
 • Spotřeba vody pro výplach [při minimálním pracovním tlaku]: 80 litrů
 • Materiál těla filtru: uhlíková ocel s vypalovaným epoxidovým povrchem

 

 af800-automaticky-filtr-img02.jpg

 

Model

Připojení

 ØD

[inch]

Plocha

síta

[cm²]

*Maximální

průtok

[m³/h]

**Výplachový

průtok

[m³/h]

ØD1

 

[inch]

ØD2

 

[inch]

L

 

[mm]

L1

 

[mm]

L2

 

[mm]

L3

 

[mm]

H

 

[mm]

Hmotnost

 

[kg]

AF-803LOPR

3

3220

50

25

10

4

450

1160

1389

2015

545

85

AF-804LOPR

4

5780

80

25

10

4

900

1550

1800

2770

545

110

AF-806LOPR

6

5780

150

25

12

4

900

1620

1855

2900

580

135

AF-806XLP

6

8410

160

25

10

4

900

2020

2250

3700

555

175

AF-808PR

8

5780

160

25

12

4

900

1810

2045

3070

580

160

AF-808LOPR

8

8410

300

25

12

4

900

2210

2443

3865

580

183

AF-810PR

10

8000

350

50

16

4

1100

1980

2480

3265

720

280

AF-810LOPR

10

8410

400

25

14

4

900

2210

2445

3860

595

225

AF-810XLP

10

11710

450

75

16

4

1100

2700

3145

5365

720

340

AF-812PR

12

11710

600

75

16

4

1100

2710

3155

5365

720

350

AF-814PR

14

12990

900

75

18

4

1270

2710

3155

5365

770

420

AF-816PR

16

12990

1100

75

18

4

1270

2710

3155

5365

770

470

AF-816XLP

16

17020

1500

75

24

4

1270

2710

3155

5365

920

700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XLP

Prodloužený filtr se zvláště velkou filtrační plochou

LO

Dlouhý filtr s velkou filtrační plochou

PR

Standardně paralelní připojení

*

Údaje o průtoku platí pro vysoce kvalitní vodu při velikosti filtrace 120 mikronů

**

Údaje o výplachovém průtoku platí pro minimální provozní tlak [2.5 bar]

 

Tlakové ztráty při 120 mikronech

af800-tlakove-ztraty.jpg 

 

Automatický hydraulický samočisticí sítový filtr řady AF-800 – popis funkce af800-automaticky-filtr-movie.wmv[ wmv 2.2 MB ]  

 

Filtrace

Voda vstupuje přes „vtok“ [12] a protéká hrubým sítem [13], které slouží k prvnímu zachycení hrubých částic. Poté voda dorazí k jemnému sítu [9], které dále čistí protékající vodu tím, že z ní oddělí menší částice. Během dalšího průtoku vody se na jemném sítu hromadí nečistoty. Jejich akumulací se mezi vnitřní a vnější stěnou jemného síta [9] vytváří tlaková nerovnováha.

 

Proces čištění

Až rozdíl tlaku [ΔP] dosáhne předem nastavené hodnoty na diferenčním tlakoměru[3], spustí se řada dějů,  při nichž voda dále proudí do jednotek systému. Proplachovací ventil [5] se otevře, od hydraulického pístu [6] se uvolní tlak a voda vytéká ven. Tlak v hydraulické komoře [7] a sběrači nečistot [11] je značně snížený a trysky sběrače nečistot [4] začnou proces nasávání. Voda protéká přes hydraulický motor [8], který roztáčí sběrač nečistot kolem své osy. Od pístu se uvolní tlak a takto vzniklý vysoký tlak uvnitř filtru uvede sběrač nečistot do lineárního pohybu. Kombinace tohoto lineárního pohybu a rotace účinně čistí celý povrch vnitřního síta [9]. Proplachovací cyklus trvá 10s. Proplachovací ventil [5] se na konci cyklu uzavře a zvýšený tlak vody vrátí hydraulický píst [6] do jeho výchozí polohy. Nyní je filtr připraven pro další cyklus,  při němž čistá a filtrovaná voda protéká „výtokem" [10].

 

Všeobecný popis elektronického systému řízení

Elektronický systém řídí čistící proces prostřednictvím ukazatele tlakového rozdílu [3], který uzavírá okruh a spouští elektrickou řídicí jednotku [2], která ovládá otevírání a zavírání proplachovacího ventilu [5] pomocí solenoidového ventilu [1]. Proplachovací cyklus, který trvá 10s, se opakuje vždy,  když rozdíl v tlacích dosáhne předem nastavené hodnoty tlaku na ukazateli rozdílu tlaku. Pokud rozdíl v tlacích zůstává po jednom cyklu nezměněn, začne další cyklus se zpožděním 25s.

 

 

af800-automaticky-filtr-img03.jpg

Legenda:

 1. Solenoid 
 2. Elektronická řídicí jednotka
 3. Indikátor rozdílu tlaku
 4. Sací trysky
 5. Hydraulický proplachovací ventil
 6. Hydraulický píst
 7. Proplachovací komora
 8. Hydraulický motor
 9. Jemné síto
 10. Výtok
 11. Sběrač nečistot
 12. Vtok
 13. Hrubé síto

 

 

Možnosti instalace

Instalace filtru na trubku

Instalace více filtrů na paralelní potrubí

 

af800-prumyslovy-filtr-s-automatickym-proplachem-img04.gif

 1. Filtr
 2. Vtok znečištěné vody
 3. Výtok vyčištěné vody
 4. Uzavírací klapka pro by-pass
 5. Uzavírací klapka na vtoku
 6. Uzavírací klapka na výtoku
 7. Prostor pro demontáž

 

 1. Filtr
 2. Vtok znečištěné vody
 3. Výtok vyčištěné vody
 4. Odpad
 5. Uzavírací klapka na vtoku
 6. Uzavírací klapka na výtoku
 7. Prostor pro demontáž

 

 

 

Speciální varianty a vybavení [na přání]

 • Pásmo vysokého tlaku: 16, 25, 40 [bar]
 • Pásmo vysoké teploty: odolnost teplotám až do hodnoty 95°C
 • Odolnost vůči mrazu: speciální řídicí systém pro podmínky chladného klimatu
 • Elektrický proud: 110V AC, 230V AC, 1 fáze, 3 fáze, 24V DC a solární energie
 • Konstrukční materiály: nerezová ocel 304L nebo 316L, titan
 • Možné řídicí prvky: elektronika, časový spínač, vzduchové ovládání, řízení počítačem a konstrukce na přání zákazníka

 

 

Filtry jsou vyráběny ve špičkové technické i technologické kvalitě a přitom velmi jednoduché na instalaci, provoz a údržbu. Jsou určené pro nepřetržitý provoz a jsou nenáročné jak na spotřebu proplachovací vody, tak na spotřebu energie.

 

 

Jestliže je vaším požadavkem odstranění jakýchkoliv mechanických nečistot z vody, kontaktujte nás a my vám na základě analýzy surové vody, požadovaného výkonu filtrace [m³/hod] a požadované kvality výstupní vody zdarma vypracujeme nabídku nejvhodnějšího řešení.

 

 

Vysoká kvalita vody bez ohledu na její zdroj

>> nahoruČesky

English

По-русски

Hrvatski

Vítejte na webových stránkách firmy Power Plastics s.r.o.


Copyright © www.powerplastics.cz | created by AUTOGRAPH, created by Autograph, Admin-NG