předfiltrace a filtrace pitné a průmyslové vody - odstranění pevných látek z vody

Automatické elektrické samočisticí sítové filtry

 

 

af200e-automaticky-filtr-img01.jpgSÉRIE AF-200E

 

 

Základní specifikace:

 • Minimální provozní tlak: 1 bar
 • Maximální provozní tlak: 10 bar
 • Ztráta tlaku čisticího filtru: 0.1 bar
 • Maximální teplota vody: 65°C
 • Filtrační rozsah: 10 - 3000 mikronů
 • Elektrický motor: 400V/50Hz~60Hz, 0.2kW
 • Spotřeba vody pro výplach [při minimálním pracovním tlaku]: 7 litrů
 • Materiál těla filtru: uhlíková ocel s vypalovaným epoxidovým povrchem

 

 

af200e-automaticky-filtr-img02.jpg

 

Model

Připojení

 ØD

[inch]

Plocha

síta

[cm²]

*Maximální

průtok

[m³/h]

**Výplachový

průtok

[m³/h]

ØD1

 

[inch]

X

 

[mm]

Y

 

[mm]

H

 

[mm]

Hmotnost

 

[kg]

AF-202EF

2

1100

30

6

10

220

197

754

57

AF-202EFS

2

1630

30

6

10

220

197

860

68

AF-203EF

3

1100

40

6

10

220

197

754

65

AF-203EFS

3

1630

50

6

10

220

210

855

70

AF-204EF

4

1630

80

6

10

220

210

855

73

AF-204EFS

4

2770

90

20

10

220

315

1167

90

AF-206EF

6

4120

130

20

10

220

400

1397

140

AF-208EF

8

5240

200

20

16

305

450

1480

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

Filtr s velkou filtrační plochou

*

Údaje o průtoku platí pro vysoce kvalitní vodu při velikosti filtrace 120 mikronů

**

Údaje o výplachovém průtoku platí pro minimální provozní tlak [1 bar]

 

Tlakové ztráty při 120 mikronech

af200e-tlakove-ztraty.jpg 

 

Automatický elektrický samočisticí sítový filtr řady AF-200E – popis funkce

 

Filtrace

Voda vstupuje do filtru přes „vtok" [7], voda dorazí k jemnému sítu [6], které dále čistí protékající vodu tím, že z ní oddělí menší částice. Během dalšího průtoku vody se na jemném sítu hromadí nečistoty a s jejich akumulací se mezí vnitřní  a vnější stranou jemného síta vytváří tlaková nerovnováha.

  

Proces čištění

Když rozdíl tlaku [ΔP] dosáhne předem nastavené hodnoty na diferenčním tlakoměru [11], spustí se řada dějů, při nichž voda dále proudí do jednotek systému. Regulátor přenáší signál pro 5vteřinový proplachovací cyklus. Proplachovací ventil [3] se otevře, od hydraulického pístu [1] se uvolní tlak a voda vytéká ven. Tlak v hydraulické komoře [4] a sběrači nečistot [2] je značně snížený, což má za následek proces sání přes sací trysky [8] do sběrače nečistot [2] a odtud do proplachovací komory [4] přes proplachovací ventil [3] ven. Souběžně s tím elektromotor [12] otáčí sběračem nečistot [2] kolem jeho osy. Od pístu [1] se uvolní tlak a takto vzniklý vysoký tlak uvnitř filtru uvede sběrač nečistot do vertikálního pohybu. Kombinace tohoto vertikálního pohybu a rotace účinně čistí povrch vnitřního síta[6].

  

Všeobecný popis elektronického systému řízení

Na konci proplachovacího cyklu se proplachovací ventil [3] uzavře a činnost elektromotoru [12] se zastaví. Zvýšený tlak vody vrátí hydraulický píst [1] do jeho výchozí polohy. Nyní je filtr připraven k dalšímu cyklu, při němž čistá a filtrovaná voda protéká „výtokem“ [5]. Tento cyklus se obnoví vždy v okamžiku, kdy rozdíl tlaků dosáhne hodnoty předem nastavené na diferenčním tlakoměru. Zůstane-li tlakový rozdíl po jednom cyklu nezměněn, další cyklus začne s prodlevou trvající 10 vteřin.

 

 

af200e-automaticky-filtr-img03.jpg

Legenda:

 1. Hydraulický píst
 2. Sběrač nečistot
 3. Hydraulický proplachovací ventil
 4. Proplachovací komora
 5. Výtok
 6. Jemné síto
 7. Vtok
 8. Sací trysky
 9. Solenoidový ventil
 10. Elektronická řídicí jednotka
 11. Diferenční tlakoměr
 12. Elektromotor

 

 

Možnosti instalace

Instalace filtru na trubku

Instalace více filtrů na paralelní potrubí

 

af200e-prumyslovy-filtr-s-automatickym-proplachem-img04.gif

 1. Filtr
 2. Vtok znečištěné vody
 3. Výtok vyčištěné vody
 4. Uzavírací klapka pro by-pass
 5. Uzavírací klapka na vtoku
 6. Uzavírací klapka na výtoku
 7. Prostor pro demontáž

 

 1. Filtr
 2. Vtok znečištěné vody
 3. Výtok vyčištěné vody
 4. Odpad
 5. Uzavírací klapka na vtoku
 6. Uzavírací klapka na výtoku
 7. Prostor pro demontáž

 

 

 

 

af900-automaticky-filtr-img01.jpgSÉRIE AF-900

 

 

Základní specifikace:

 • Minimální provozní tlak: 1 bar
 • Maximální provozní tlak: 10 bar
 • Ztráta tlaku čisticího filtru: 0.1 bar
 • Maximální teplota vody: 65°C
 • Filtrační rozsah: 10 - 3000 mikronů
 • Elektrický motor: 400V/50Hz~60Hz, 0.4kW
 • Spotřeba vody pro výplach [při minimálním pracovním tlaku]: 45 litrů
 • Materiál těla filtru: uhlíková ocel s vypalovaným epoxidovým povrchem

 

 

af900-automaticky-filtr-img02.jpg

 

Model

Připojení

 ØD

[inch]

Plocha

síta

[cm²]

*Maximální

průtok

[m³/h]

**Výplachový

průtok

[m³/h]

ØD1

 

[inch]

ØD2

 

[inch]

L

 

[mm]

L1

 

[mm]

L2

 

[mm]

L3

 

[mm]

H

 

[mm]

Hmotnost

 

[kg]

AF-903PR

3

3220

50

10

10

4

450

1110

1845

2315

630

187

AF-904PR

4

4500

80

10

10

4

600

1305

2040

2670

630

203

AF-906PR

6

6330

180

10

16

4

750

1410

2145

3100

761

330

AF-908PR

8

7030

350

10

18

4

750

1410

2145

3100

813

378

AF-910PR

10

8970

450

10

18

4

900

1934

2669

4245

813

435

AF-912PR

12

10920

600

10

18

4

1100

2182

2917

4750

813

530

AF-914PR

14

11760

850

10

24

4

900

1945

2680

4165

601

700

AF-916PR

16

14310

1100

10

24

4

1100

2170

2620

4680

960

820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR

Standardně paralelní připojení

*

Údaje o průtoku platí pro vysoce kvalitní vodu při velikosti filtrace 120 mikronů

**

Údaje o výplachovém průtoku platí pro minimální provozní tlak [1 bar]

 

Tlakové ztráty při 120 mikronech

af900-tlakove-ztraty.jpg 

 

Automatický elektrický samočisticí sítový filtr řady AF-900 – popis funkce

 

Filtrace

Voda vstupuje do filtru přes „vtok“ [6] a protéká hrubým sítem [7],  které slouží jako „první zachycení"  hrubých částic. Poté voda dorazí k jemnému sítu [8], které dále čistí protékající vodu tím, že z ní oddělí menší částice. Během dalšího průtoku vody se na jemném sítu hromadí nečistoty. Jejich akumulací se mezi vnitřní a vnější částí jemného síta [8] vytváří tlaková nerovnováha.

  

Proces čištění 

Když rozdíl tlaku [ΔP] dosáhne předem nastavené hodnoty na diferenčním tlakoměru, spustí se řada dějů,  při nichž voda dále proudí do jednotek systému. Otevře se proplachovací ventil [3] a voda vytéká ven. Tlak v hydraulické komoře  a sběrači nečistot [5] je značně snížený a má za následek proces sání přes sací trysky [4] do sběrače nečistot [5] a odtud přes proplachovací ventil [3] ven. Souběžně s tím elektromotor [1] otáčí sběračem nečistot [5] kolem jeho osy.  Kombinace tohoto lineárního pohybu a rotace účinně čistí celý povrch vnitřního síta [8].  

 

Proplachovací cyklus trvá tak dlouho, dokud rozdíl tlaku [ΔP] na vstupu a výstupu zůstane nezměněn a shodný se signály z řídicího spínače. Jestliže rozdíl mezi tlaky zůstane nezměněn po určitý předem nastavený čas, otevře se nouzový proplachovací ventil [2] současně s normálním proplachovacím ventilem [3].

 

Proplachovací cyklus pokračuje po další dobu pevně nastavenou na řídicím spínači. Proplachovací ventily [2] a [3] se uzavřou, když tlakový rozdíl na presostatu poklesne. Činnost elektromotoru ustane po té, co osa sběrače nečistot dosáhne vnitřního nebo vnějšího koncového spínače. Nyní je filtr připraven pro další cyklus, při němž čistá a filtrovaná voda protéká „výtokem“ [9].  

 

 

af900-automaticky-filtr-img03.jpg

Legenda:

 1. Elektromotor
 2. Nouzový proplachovací ventil
 3. Hydraulický proplachovací ventil
 4. Sací trysky
 5. Sběrač nečistot
 6. Vtok
 7. Hrubé síto
 8. Jemné síto
 9. Výtok

 

 

Možnosti instalace

Instalace filtru na trubku

Instalace více filtrů na paralelní potrubí

 

af900-prumyslovy-filtr-s-automatickym-proplachem-img04.gif

 1. Filtr
 2. Vtok znečištěné vody
 3. Výtok vyčištěné vody
 4. Uzavírací klapka pro by-pass
 5. Uzavírací klapka na vtoku
 6. Uzavírací klapka na výtoku
 7. Prostor pro demontáž

 

 1. Filtr
 2. Vtok znečištěné vody
 3. Výtok vyčištěné vody
 4. Odpad
 5. Uzavírací klapka na vtoku
 6. Uzavírací klapka na výtoku
 7. Prostor pro demontáž

 

 

 

 

af9800-automaticky-filtr-img01.jpgSÉRIE AF-9800

 

 

Základní specifikace:

 • Minimální provozní tlak: 1 bar
 • Maximální provozní tlak: 10 bar
 • Ztráta tlaku čisticího filtru: 0.1 bar
 • Maximální teplota vody: 65°C
 • Filtrační rozsah: 10 - 3000 mikronů
 • Elektrický motor: 400V/50Hz~60Hz, 0.2kW
 • Spotřeba vody pro výplach [při minimálním pracovním tlaku]: 70 litrů
 • Materiál těla filtru: uhlíková ocel s vypalovaným epoxidovým povrchem

 

 

af9800-automaticky-filtr-img02.jpg

 

Model

Připojení

 ØD

[inch]

Plocha

síta

[cm²]

*Maximální

průtok

[m³/h]

**Výplachový

průtok

[m³/h]

ØD1

 

[inch]

ØD1

 

[inch]

L

 

[mm]

L1

 

[mm]

L2

 

[mm]

L3

 

[mm]

H

 

[mm]

Hmotnost

 

[kg]

AF-9803LOPR

3

3220

50

25

10

4

450

1215

1476

2015

544

160

AF-9804LOPR

4

5780

100

25

10

4

900

1610

1873

2800

544

190

AF-9806LOPR

6

5780

150

25

12

4

900

1680

1941

2900

580

210

AF-9806XLP

6

8410

160

25

10

4

900

2070

2339

3700

554

215

AF-9808PR

8

5780

160

25

12

4

900

1870

2132

3070

579

210

AF-9808LOPR

8

8410

300

25

12

4

900

2270

2528

3865

579

250

AF-9810LOPR

10

8100

400

25

14

4

900

2270

2462

3860

595

290

AF-9810XLP

10

11710

450

25

16

4

1100

2800

3300

5430

720

435

AF-9812PR

12

11710

600

25

16

4

1100

2800

3300

5430

720

440

AF-9814PR

14

12990

900

25

18

4

1270

2800

3300

5430

770

450

AF-9816PR

16

12990

1100

25

18

4

1270

2280

3300

5430

770

510

AF-9816XLP

16

17020

1500

25

24

4

1270

2280

3300

5430

920

700

AF-9810PR-C

10

5430

450

25

24

4

540

1430

1930

2420

920

270

AF-9812PR-C

12

5430

600

25

24

4

540

1430

1930

2420

920

410

AF-9814PR-C

14

7990

900

25

24

4

700

1640

2140

3110

920

420

AF-9816PR-C

16

11760

1100

25

24

4

700

1860

3540

3540

920

580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XLP

Extra dlouhý filtr se zvláště velkou filtrační plochou

LO

Dlouhý filtr s velkou filtrační plochou

PR

Standardně paralelní připojení

C

Jen hrubá filtrace

*

Údaje o průtoku platí pro vysoce kvalitní vodu při velikosti filtrace 120 mikronů

**

Údaje o výplachovém průtoku platí pro minimální provozní tlak [1 bar]

 

Tlakové ztráty při 120 mikronech

af9800-tlakove-ztraty.jpg 

 

Automatický elektrický samočisticí sítový filtr řady AF-9800 – popis funkceaf9800-automaticky-filtr-movie.wmv[ wmv 2.2 MB ]

 

Filtrace

Voda vstupuje do filtru přes „vtok“ [10] a protéká hrubým sítem [2], které slouží jako „první zachycení“ hrubých částic. Poté voda dorazí k jemnému sítu [9], které dále čistí protékající vodu tím, že z ní oddělí menší částice. Během dalšího průtoku vody se na jemném sítu hromadí nečistoty. Jejich akumulací se mezi vnitřní a vnější částí jemného síta [9] vytváří tlaková nerovnováha. 

 

Provozní informace k modelu AF-9800PR-C

Průběh je stejný, jak je uvedeno výše, avšak schází předběžná filtrace hrubým sítem [2], jelikož velikost filtrace činí 400 - 3000 mikronů. 

 

Proces čištění 

Až rozdíl tlaku [ΔP] dosáhne předem nastavené hodnoty na diferenčním tlakoměru, spustí se řada dějů, při nichž voda dále proudí do jednotek systému. Regulátor přenáší signál pro 15vteřinový proplachovací cyklus. Proplachovací ventil [5] se otevře, od hydraulického pístu [7] se uvolní tlak a voda vytéká ven. Tlak v hydraulické komoře [6] a sběrači nečistot je značně snížený, což má za následek proces sání přes sací trysky [4] do sběrače nečistot [3] a odtud do hydraulické komory [6] přes proplachovací ventil [5] ven. Souběžně s tím elektromotor [1] otáčí sběračem nečistot [3] kolem jeho osy. Od pístu [7] se uvolní tlak a takto vzniklý vysoký tlak uvnitř filtru uvede sběrač nečistot do lineárního pohybu. Kombinace tohoto lineárního pohybu a rotace účinně čistí celý povrch vnitřního síta [9].

 

Na konci proplachovacího cyklu se proplachovací ventil [5] uzavře a činnost elektromotoru [1] se zastaví. Zvýšený tlak vody vrátí hydraulický píst [7] do jeho výchozí polohy. Nyní je filtr připraven k dalšímu cyklu, při němž čistá a filtrovaná voda protéká „výtokem“ [8]. 

 

Tento proplachovací cyklus se obnoví vždy v okamžiku, kdy rozdíl tlaků dosáhne hodnoty předem nastavené na diferenčním tlakoměru. Zůstane-li tlakový rozdíl po jednom cyklu nezměněn, další cyklus začne s prodlevou trvající 10 vteřin.

 

 

af9800-automaticky-filtr-img03.jpg

Legenda:

 1. Elektromotor
 2. Hrubé síto
 3. Sběrač nečistot
 4. Sací trysky
 5. Hydraulický proplachovací ventil
 6. Proplachovací komora
 7. Hydraulický píst
 8. Výtok
 9. Jemné síto
 10. Vtok

 

 

Možnosti instalace

Instalace filtru na trubku

Instalace více filtrů na paralelní potrubí

 

af9800-prumyslovy-filtr-s-automatickym-proplachem-img04.gif

 1. Filtr
 2. Vtok znečištěné vody
 3. Výtok vyčištěné vody
 4. Uzavírací klapka pro by-pass
 5. Uzavírací klapka na vtoku
 6. Uzavírací klapka na výtoku
 7. Prostor pro demontáž

 

 1. Filtr
 2. Vtok znečištěné vody
 3. Výtok vyčištěné vody
 4. Odpad
 5. Uzavírací klapka na vtoku
 6. Uzavírací klapka na výtoku
 7. Prostor pro demontáž

 

 

 

 

af7500-700-automaticky-filtr-img01.jpgSÉRIE AF-7500/700

 

 

Základní specifikace:

 • Minimální provozní tlak: 1 bar
 • Maximální provozní tlak: 10 bar
 • Ztráta tlaku čisticího filtru: 0.1 bar
 • Maximální teplota vody: 65°C
 • Filtrační rozsah: 120 - 3000 mikronů
 • Elektrický motor: 400V/50Hz~60Hz, 0.4kW
 • Spotřeba vody pro výplach [při minimálním pracovním tlaku]: 45 litrů
 • Materiál těla filtru: uhlíková ocel s vypalovaným epoxidovým povrchem
 • Možnosti instalace do systému: 180° nebo 90°

 

 

af7500-700-automaticky-filtr-img02.jpg

 

Model

Připojení

 ØD

[inch]

Plocha

síta

[cm²]

*Maximální

průtok

[m³/h]

**Výplachový

průtok

[m³/h]

ØD

 

[inch]

X

 

[mm]

Y

 

[mm]

H

 

[mm]

H1

 

[mm]

L

 

[mm]

L1

 

[mm]

Hmotnost

 

[kg]

AF-7504BL

4

2910

80

25

10

350

240

400

-

800

1100

72

AF-7506BL

6

4190

160

25

10

450

240

400

-

1000

1500

88

AF-7508BL

8

5470

300

25

10

550

240

400

-

1200

1900

106

AF-7504BIL

4

2910

80

25

10

550

-

900

870

740

850

72

AF-7506BIL

6

4190

160

25

10

650

-

1100

1220

930

1200

88

AF-7508BIL

8

5470

300

25

10

750

-

1280

1550

1130

1500

106

AF-708BL

8

4170

350

25

16

325

350

910

1200

530

-

180

AF-710BL

10

5880

450

25

16

325

450

1120

1650

530

-

196

AF-712BL

12

7630

650

25

16

325

550

1340

2100

530

-

212

AF-714BL

14

7630

900

25

16

325

550

1340

2100

530

-

240

AF-716BL

16

11145

1100

25

24

425

600

1340

2100

730

-

410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BL

90°

BIL

180°

*

Údaje o průtoku platí pro vysoce kvalitní vodu při velikosti filtrace 120 mikronů

**

Údaje o výplachovém průtoku platí pro minimální provozní tlak [1 bar]

 

Tlakové ztráty při 120 mikronech

af7500-700-tlakove-ztraty.jpg 

 

Automatický elektrický samočisticí sítový filtr řady AF-7500/700 – popis funkce

 

af7500-700-automaticky-filtr-img06.jpgFiltrace

Voda vstupuje do filtru přes „vtok“ [4] a protéká jemným sítem [3], které čistí protékající vodu tím, že z ní oddělí menší částice. Během dalšího průtoku vody se na jemném sítu hromadí nečistoty. Jejich akumulací se mezi vnitřní a vnější částí jemného síta [3] vytváří tlaková nerovnováha.

 

Proces čištění 

Až rozdíl tlaku [ΔP] dosáhne předem nastavené hodnoty na diferenčním tlakoměru, spustí se řada dějů, při nichž voda dále proudí do jednotek systému. Regulátor přenáší signál pro 10-vteřinový proplachovací cyklus. Proplachovací ventil [5] se otevře, uvolní se tlak z vnitřní strany jemného síta [3] a současně elektrický motor [1] otáčí kartáči [2] kolem své osy. Kartáče setřou všechny nečistoty a účinně vyčistí celý povrch jemného síta [3]. 

 

Na konci proplachovacího cyklu se proplachovací ventil [5] uzavře a činnost elektromotoru [1] se zastaví. Nyní je filtr připraven k dalšímu cyklu, při němž čistá a filtrovaná voda protéká „výtokem“ [6].


Tento proplachovací cyklus se obnoví vždy v okamžiku, kdy rozdíl tlaků dosáhne hodnoty předem nastavené na diferenčním tlakoměru. Zůstane-li tlakový rozdíl po jednom cyklu nezměněn, další cyklus začne s prodlevou trvající 10 vteřin.

 

 

af7500-700-automaticky-filtr-img03.jpg

Legenda:

 1. Elektromotor
 2. Kartáče
 3. Jemné síto
 4. Vtok
 5. Proplachovací ventil
 6. Výtok

 

 

Možnosti instalace

Instalace filtru na trubku

[7500BL]

Instalace filtru na trubku

[7500BIL]

Instalace filtru na trubku

[700BL]

 

af7500-700-prumyslovy-filtr-s-automatickym-proplachem-img-04.gif

 1. Filtr
 2. Vtok znečištěné vody
 3. Výtok vyčištěné vody
 4. Uzavírací klapka pro by-pass
 5. Uzavírací klapka na vtoku
 6. Uzavírací klapka na výtoku
 7. Prostor pro demontáž
 1. Filtr
 2. Vtok znečištěné vody
 3. Výtok znečištěné vody
 4. Uzavírací klapka na vtoku
 5. Uzavírací klapka na výtoku
 6. Prostor pro demontáž
 1. Filtr
 2. Vtok znečištěné vody
 3. Výtok vyčištěné vody
 4. Uzavírací klapka pro by-pass
 5. Uzavírací klapka na vtoku
 6. Uzavírací klapka na výtoku
 7. Prostor pro demontáž

 

 

 

Speciální varianty a vybavení [na přání]

 • Pásmo vysokého tlaku: 16, 25, 40 [bar]
 • Pásmo vysoké teploty: odolnost teplotám až do hodnoty 95°C
 • Odolnost vůči mrazu: speciální řídicí systém pro podmínky chladného klimatu
 • Elektrický proud: 110V AC, 230V AC, 1 fáze, 24V AC a solární energie
 • Konstrukční materiály: nerezová ocel 304L nebo 316L, titan
 • Možné řídicí prvky: elektronika, časový spínač, vzduchové ovládání, řízení počítačem a konstrukce na přání zákazníka

 

 

Filtry jsou vyráběny ve špičkové technické i technologické kvalitě a přitom velmi jednoduché na instalaci, provoz a údržbu. Jsou určené pro nepřetržitý provoz a jsou nenáročné jak na spotřebu proplachovací vody, tak na spotřebu energie.

 

 

Jestliže je vaším požadavkem odstranění jakýchkoliv mechanických nečistot z vody, kontaktujte nás a my vám na základě analýzy surové vody, požadovaného výkonu filtrace [m³/hod] a požadované kvality výstupní vody zdarma vypracujeme nabídku nejvhodnějšího řešení.

 

 

Vysoká kvalita vody bez ohledu na její zdroj

>> nahoruČesky

English

По-русски

Hrvatski

Vítejte na webových stránkách firmy Power Plastics s.r.o.


Copyright © www.powerplastics.cz | created by AUTOGRAPH, created by Autograph, Admin-NG